ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ
"ВЕСЕЛИНА ЦОНЕВА"
с.Българене обл.Плевен
Изкупува, наема и арендова земеделска земя. 0896449393